Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

http://zdp.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zdp.klodzko.pl/

Kategoria menu:Zamówienia publiczne do progów UE


|33|
Spis informacji publicznych (33)
Zimowe utrzymanie dróg na drogach powiatowych Powiatu Kłodzkiego w sezonie zimowym 2023/2024
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aleksandra Bulanda
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aleksandra Bulanda
Data wytworzenia informacji:  29.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  29.11.2023 11:37
Data weryfikacji:   29.11.2023 12:14
Data ostatniej zmiany:   29.11.2023 12:14 Rejestr zmian
Zimowe utrzymanie dróg na drogach powiatowych Powiatu Kłodzkiego w sezonie 2023/2024
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  08.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  08.11.2023 10:29
Data weryfikacji:   08.11.2023 10:53
Data ostatniej zmiany:   22.11.2023 11:41 Rejestr zmian
Budowa i przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Kłodzkiego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  03.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  03.11.2023 10:49
Data weryfikacji:   03.11.2023 11:00
Data ostatniej zmiany:   22.11.2023 12:54 Rejestr zmian
Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów - projekt budowlano-wykonawczy
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  03.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  03.11.2023 10:40
Data weryfikacji:   03.11.2023 10:47
Data ostatniej zmiany:   28.11.2023 12:09 Rejestr zmian
Przebudowa drogi powiatowej nr 3232D Domaszków - Międzygórze wraz z budową ścieżki rowerowej - dokumentacja techniczna
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  03.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  03.11.2023 10:34
Data weryfikacji:   03.11.2023 10:39
Data ostatniej zmiany:   28.11.2023 13:44 Rejestr zmian
Zakup soli kamiennej drogowej wraz z dostawą na bazy Ob-wodów Drogowych nr 1 w Szczytnej, nr 2 w Bystrzycy Kłodz-kiej i nr 3 w Nowej Rudzie - zimowe utrzymanie dróg powia-towych w sezonie zimowym 2023/2024
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aleksandra Biela-Stich
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aleksandra Biela-Stich
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Biela-Stich
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aleksandra Biela-Stich
Data wytworzenia informacji:  16.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  16.10.2023 11:58
Data weryfikacji:   16.10.2023 12:05
Data ostatniej zmiany:   27.10.2023 14:03 Rejestr zmian
Hala magazynowa do przechowywania materiałów do zimowego utrzymania dróg na bazie Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  06.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  06.10.2023 08:50
Data weryfikacji:   06.10.2023 08:57
Data ostatniej zmiany:   24.10.2023 13:53 Rejestr zmian
Wycinka i pielęgnacja drzew rosnących przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  22.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  22.09.2023 08:56
Data weryfikacji:   22.09.2023 09:08
Data ostatniej zmiany:   12.10.2023 12:54 Rejestr zmian

Remont drogi powiatowej nr 3235D Długopole-Zdrój - Długopole Górne
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  13.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  13.09.2023 08:22
Data weryfikacji:   13.09.2023 08:29
Data ostatniej zmiany:   17.10.2023 13:59 Rejestr zmian
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3276D w miejscowości Poręba na długości 0,6 km
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  07.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  07.09.2023 09:36
Data weryfikacji:   07.09.2023 09:46
Data ostatniej zmiany:   25.09.2023 08:41 Rejestr zmian
Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowice
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  27.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  27.07.2023 09:57
Data weryfikacji:   27.07.2023 10:10
Data ostatniej zmiany:   30.08.2023 09:34 Rejestr zmian
ŻELAZNO droga dojazdowa do gruntów rolnych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  27.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  27.07.2023 09:05
Data weryfikacji:   27.07.2023 09:11
Data ostatniej zmiany:   31.08.2023 10:11 Rejestr zmian
Remont drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  18.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  18.07.2023 11:36
Data weryfikacji:   18.07.2023 11:44
Data ostatniej zmiany:   16.08.2023 11:20 Rejestr zmian
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3276D w miejscowości Poręba na długości 1,1 km
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  14.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  14.07.2023 09:09
Data weryfikacji:   14.07.2023 09:18
Data ostatniej zmiany:   17.08.2023 10:25 Rejestr zmian
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D ul. Powstańców Śląskich w Międzylesiu na długości 0,5 km (5)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  23.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  23.06.2023 08:12
Data weryfikacji:   23.06.2023 08:18
Data ostatniej zmiany:   17.07.2023 09:34 Rejestr zmian
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D ul. Powstańców Śląskich w Międzylesiu na długości 0,5 km (4)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  31.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  31.05.2023 08:43
Data weryfikacji:   31.05.2023 08:49
Data ostatniej zmiany:   19.06.2023 09:14 Rejestr zmian
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3319D ul. Zatorze w Nowej Rudzie na długości 1,1 km
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  31.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  31.05.2023 08:34
Data weryfikacji:   31.05.2023 08:41
Data ostatniej zmiany:   17.07.2023 09:35 Rejestr zmian
Remont dróg powiatowych na terenie miasta Lądek-Zdrój
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  23.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  23.05.2023 08:36
Data weryfikacji:   23.05.2023 08:45
Data ostatniej zmiany:   19.06.2023 09:02 Rejestr zmian
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z wycinaniem krawędzi uszkodzenia na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego w roku 2023
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  16.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  16.05.2023 09:16
Data weryfikacji:   16.05.2023 09:20
Data ostatniej zmiany:   06.06.2023 09:09 Rejestr zmian
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce - Raszków na długości 1,2 km
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  16.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  16.05.2023 09:09
Data weryfikacji:   16.05.2023 09:14
Data ostatniej zmiany:   06.06.2023 09:03 Rejestr zmian
Koszenie traw na poboczach dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  11.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  11.05.2023 08:19
Data weryfikacji:   11.05.2023 08:25
Data ostatniej zmiany:   29.05.2023 11:01 Rejestr zmian
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D ul. Powstańców Śląskich w Międzylesiu na długości 0,5 km (3)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  28.04.2023
Data wprowadzenia do BIP:  28.04.2023 08:43
Data weryfikacji:   28.04.2023 08:50
Data ostatniej zmiany:   31.05.2023 08:44 Rejestr zmian
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z wycinaniem krawędzi uszkodzenia na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego w roku 2023
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  26.04.2023
Data wprowadzenia do BIP:  26.04.2023 10:41
Data weryfikacji:   26.04.2023 10:50
Data ostatniej zmiany:   15.05.2023 08:06 Rejestr zmian
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Dolnik - Międzylesie na długości 1,44 km
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  26.04.2023
Data wprowadzenia do BIP:  26.04.2023 09:23
Data weryfikacji:   26.04.2023 09:34
Data ostatniej zmiany:   31.05.2023 10:05 Rejestr zmian
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D ul. Powstańców Śląskich w Międzylesiu na długości 0,5 km (2)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  03.04.2023
Data wprowadzenia do BIP:  03.04.2023 10:37
Data weryfikacji:   03.04.2023 10:52
Data ostatniej zmiany:   31.05.2023 08:43 Rejestr zmian
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z wycinaniem krawędzi uszkodzenia na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego w roku 2023
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  28.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  28.03.2023 09:26
Data weryfikacji:   28.03.2023 09:35
Data ostatniej zmiany:   18.04.2023 13:06 Rejestr zmian
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco bez wycinania krawędzi uszkodzenia na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego w roku 2023
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  23.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  23.03.2023 09:11
Data weryfikacji:   23.03.2023 09:16
Data ostatniej zmiany:   21.04.2023 12:59 Rejestr zmian
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3286D w Starej Łomnicy na długości 0,8 km
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  20.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  20.03.2023 11:03
Data weryfikacji:   20.03.2023 11:23
Data ostatniej zmiany:   27.04.2023 10:35 Rejestr zmian
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D ul. Powstańców Śląskich w Międzylesiu na długości 0,5 km
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  14.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  14.03.2023 09:28
Data weryfikacji:   14.03.2023 09:40
Data ostatniej zmiany:   31.03.2023 07:55 Rejestr zmian
Zimowe utrzymanie dróg na drogach powiatowych Powiatu Kłodzkiego w sezonie 2022/2023 (2)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  22.02.2023
Data wprowadzenia do BIP:  22.02.2023 09:43
Data weryfikacji:   22.02.2023 09:50
Data ostatniej zmiany:   03.03.2023 12:44 Rejestr zmian

Przebudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  21.02.2023
Data wprowadzenia do BIP:  21.02.2023 09:49
Data weryfikacji:   21.02.2023 09:59
Data ostatniej zmiany:   03.04.2023 09:02 Rejestr zmian
Zakup soli kamiennej drogowej wraz z dostawą na bazy Obwodów Drogowych nr 1 w Szczytnej, nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej i nr 3 w Nowej Rudzie - zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  10.02.2023
Data wprowadzenia do BIP:  10.02.2023 09:28
Data weryfikacji:   10.02.2023 09:33
Data ostatniej zmiany:   22.02.2023 09:56 Rejestr zmian
Zimowe utrzymanie dróg na drogach powiatowych Powiatu Kłodzkiego w sezonie 2022/2023 (1)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aleksandra Biela-Stich
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aleksandra Biela-Stich
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aleksandra Biela-Stich
Data wytworzenia informacji:  30.01.2023
Data wprowadzenia do BIP:  30.01.2023 11:50
Data weryfikacji:   30.01.2023 12:27
Data ostatniej zmiany:   22.02.2023 09:43 Rejestr zmian