Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

http://zdp.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zdp.klodzko.pl/

Kategoria menu:Formularze


|11|
Spis informacji publicznych (11)
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  17.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  17.07.2023 12:22
Data weryfikacji:   17.07.2023 12:24
Data ostatniej zmiany:   17.07.2023 12:24 Rejestr zmian
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  31.05.2022
Data wprowadzenia do BIP:  31.05.2022 13:17
Data weryfikacji:   31.05.2022 13:17
Data ostatniej zmiany:   08.07.2022 08:12 Rejestr zmian
Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Augustynowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Augustynowicz
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  19.06.2018
Data wprowadzenia do BIP:  19.06.2018 13:30
Data weryfikacji:   19.06.2018 13:33
Data ostatniej zmiany:   08.07.2022 07:29 Rejestr zmian
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Augustynowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Augustynowicz
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Biela-Stich
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  04.08.2016
Data wprowadzenia do BIP:  04.08.2016 07:36
Data weryfikacji:   04.08.2016 07:37
Data ostatniej zmiany:   15.05.2023 08:32 Rejestr zmian
Wniosek o udostępnieniu informacji publicznej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Augustynowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Augustynowicz
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  03.08.2016
Data wprowadzenia do BIP:  03.08.2016 10:58
Data weryfikacji:   03.08.2016 10:59
Data ostatniej zmiany:   08.07.2022 07:43 Rejestr zmian
Informacja o sposobie zabezpieczenia robót
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Augustynowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Augustynowicz
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Augustynowicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Augustynowicz
Data wytworzenia informacji:  23.10.2014
Data wprowadzenia do BIP:  23.10.2014 09:19
Data weryfikacji:   23.10.2014 09:20
Data ostatniej zmiany:   23.10.2014 09:20 Rejestr zmian
Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Augustynowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Augustynowicz
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Augustynowicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Augustynowicz
Data wytworzenia informacji:  23.10.2014
Data wprowadzenia do BIP:  23.10.2014 09:14
Data weryfikacji:   23.10.2014 09:17
Data ostatniej zmiany:   23.10.2014 09:17 Rejestr zmian
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu umieszczenia reklamy
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Augustynowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Augustynowicz
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Augustynowicz
Data wytworzenia informacji:  03.09.2014
Data wprowadzenia do BIP:  03.09.2014 13:45
Data weryfikacji:   03.09.2014 13:46
Data ostatniej zmiany:   31.05.2023 13:13 Rejestr zmian
Oświadczenie o zapoznaniu się z materiałem dowodowym
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Augustynowicz
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  08.07.2022
Data wprowadzenia do BIP:  02.07.2014 14:43
Data weryfikacji:   02.07.2014 14:44
Data ostatniej zmiany:   08.07.2022 07:27 Rejestr zmian
Kwestionariusz osobowy
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Koman
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Koman
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Augustynowicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Koman
Data wytworzenia informacji:  21.11.2011
Data weryfikacji:   21.11.2011 14:56
Data ostatniej zmiany:   15.10.2019 14:31 Rejestr zmian
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Koman
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Biela-Stich
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  08.07.2022
Data wprowadzenia do BIP:  26.01.2011 08:06
Data weryfikacji:   26.01.2011 08:07
Data ostatniej zmiany:   15.05.2023 08:35 Rejestr zmian