Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

http://zdp.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zdp.klodzko.pl/
Dane podmiotu i komunikaty

Kategoria menu:Dane podmiotu i komunikaty

Komunikaty

INFORMACJA DOT. UMIESZCZANIA PLAKATÓW WYBORCZYCH

Pliki powiązane z informacją


Autor:Aleksandra Bulanda (2024.02.15 12:48)

Mapa sieci dróg powiatu kłodzkiego dostępna dostępna. Link do portalu:

AKTYWNA MAPA SIECI DRÓG


Autor:Marlena Iciek (2023.03.09 08:35)

W związku z Uchwałą nr 110/2018 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dn. 31 lipca 2018 r. w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności, informujemy, iż wszelkie płatności dokonywane przez jednostkę, wynikające z otrzymanych od kontrahentów faktur z wykazanym podatkiem VAT, realizowane będą z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. "split payment".

 Powyższe nie dotyczy płatności dokonywanych przez jednostkę na rzecz konsumentów lub kontrahentów korzystających ze zwolnienia przedmiotowego lub podmiotowego z VAT (odpowiednio art. 43 lub art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2018 r. poz. 1499).Autor:Marlena Iciek (2022.10.07 09:55)

Dane adresowe - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

Dane adresowe:
ul. Wyspiańskiego 2K
57-300 Kłodzko
tel. 74/ 868 01 80
e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl

adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /ZarzadDrogPowiatowychKlodzko/SkrytkaESP

NIP: 883-16-80-036 (do rozliczeń podatku VAT)

NIP: 883-16-15-352

REGON: 890723858

Numery kont bankowych:

VeloBank S.A. 32 1560 0013 2005 6057 9000 0001

[RACHUNEK BIEŻĄCY]

VeloBank S.A. 75 1560 0013 2005 6057 9000 0003

[KAUCJE]

Jednostka organizacyjna posiada oddziały terenowe – Obwody Drogowe. Dane na ich temat przedstawione są w dalszej części strony

Inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku jest Pan: Tomasz Koptyra, adres e-mail: iod@koptyra.pl


Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
od godz. 7.00 do 15.00


ul. Wyspiańskiego 2K
57-300 Kłodzko
tel. 74/868 01 80

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  20.12.2020
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2010 12:32
Data weryfikacji:   07.03.2023 09:46
Data ostatniej zmiany:   07.03.2023 09:46 Rejestr zmian