Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

http://zdp.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zdp.klodzko.pl/
ostatnie 20 informacji

Kategoria menu:


|20|
Spis informacji publicznych (20)
Wykaz pracowników i ich kompetencje
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Biela-Stich
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  28.04.2022
Data wprowadzenia do BIP:  28.04.2022 09:05
Data weryfikacji:   20.04.2028 22:00
Data ostatniej zmiany:   01.09.2023 09:07 Rejestr zmian
Wycinka i pielęgnacja drzew rosnących przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  22.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  22.09.2023 08:56
Data weryfikacji:   22.09.2023 09:08
Data ostatniej zmiany:   22.09.2023 09:08 Rejestr zmian

Remont drogi powiatowej nr 3235D Długopole-Zdrój - Długopole Górne
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  13.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  13.09.2023 08:22
Data weryfikacji:   13.09.2023 08:29
Data ostatniej zmiany:   13.09.2023 08:29 Rejestr zmian
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3276D w miejscowości Poręba na długości 0,6 km
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  07.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  07.09.2023 09:36
Data weryfikacji:   07.09.2023 09:46
Data ostatniej zmiany:   22.09.2023 13:50 Rejestr zmian
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku - powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Biela-Stich
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  06.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  06.09.2023 09:45
Data weryfikacji:   06.09.2023 09:51
Data ostatniej zmiany:   15.09.2023 15:09 Rejestr zmian
Zimowe utrzymanie dróg na drogach powiatowych Powiatu Kłodzkiego w sezonie zimowym 2023/2024
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  01.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  01.09.2023 09:55
Data weryfikacji:   01.09.2023 10:06
Data ostatniej zmiany:   01.09.2023 10:06 Rejestr zmian
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. organizacyjno-kancelaryjnych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aleksandra Biela-Stich
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aleksandra Biela-Stich
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Biela-Stich
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aleksandra Biela-Stich
Data wytworzenia informacji:  07.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  07.08.2023 10:26
Data weryfikacji:   07.08.2023 10:26
Data ostatniej zmiany:   07.08.2023 10:26 Rejestr zmian
Wynik I etapu naboru na stanowisko ds. organizacyjno-kancelaryjnych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aleksandra Biela-Stich
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aleksandra Biela-Stich
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Biela-Stich
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aleksandra Biela-Stich
Data wytworzenia informacji:  02.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  02.08.2023 11:59
Data weryfikacji:   02.08.2023 11:59
Data ostatniej zmiany:   02.08.2023 11:59 Rejestr zmian
Ekspertyza techniczno-budowlana wykonanej w latach 2017 - 2018 odbudowy drogi powiatowej nr 3323D Dzikowiec - Koszyn - Bożków (...)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  28.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  28.07.2023 11:30
Data weryfikacji:   28.07.2023 11:31
Data ostatniej zmiany:   16.08.2023 12:21 Rejestr zmian
Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowice
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  27.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  27.07.2023 09:57
Data weryfikacji:   27.07.2023 10:10
Data ostatniej zmiany:   30.08.2023 09:34 Rejestr zmian
ŻELAZNO droga dojazdowa do gruntów rolnych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  27.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  27.07.2023 09:05
Data weryfikacji:   27.07.2023 09:11
Data ostatniej zmiany:   31.08.2023 10:11 Rejestr zmian
Remont drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  18.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  18.07.2023 11:36
Data weryfikacji:   18.07.2023 11:44
Data ostatniej zmiany:   16.08.2023 11:20 Rejestr zmian
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  17.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  17.07.2023 12:22
Data weryfikacji:   17.07.2023 12:24
Data ostatniej zmiany:   17.07.2023 12:24 Rejestr zmian
Ogłoszenie naboru na stanowisko ds. organizacyjno-kancelaryjnych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Biela-Stich
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  14.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  14.07.2023 11:20
Data weryfikacji:   14.07.2023 11:21
Data ostatniej zmiany:   01.08.2023 14:47 Rejestr zmian
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3276D w miejscowości Poręba na długości 1,1 km
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  14.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  14.07.2023 09:09
Data weryfikacji:   14.07.2023 09:18
Data ostatniej zmiany:   17.08.2023 10:25 Rejestr zmian
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D ul. Powstańców Śląskich w Międzylesiu na długości 0,5 km (5)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  23.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  23.06.2023 08:12
Data weryfikacji:   23.06.2023 08:18
Data ostatniej zmiany:   17.07.2023 09:34 Rejestr zmian
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D ul. Powstańców Śląskich w Międzylesiu na długości 0,5 km (4)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  31.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  31.05.2023 08:43
Data weryfikacji:   31.05.2023 08:49
Data ostatniej zmiany:   19.06.2023 09:14 Rejestr zmian
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3319D ul. Zatorze w Nowej Rudzie na długości 1,1 km
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  31.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  31.05.2023 08:34
Data weryfikacji:   31.05.2023 08:41
Data ostatniej zmiany:   17.07.2023 09:35 Rejestr zmian
Remont dróg powiatowych na terenie miasta Lądek-Zdrój
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  23.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  23.05.2023 08:36
Data weryfikacji:   23.05.2023 08:45
Data ostatniej zmiany:   19.06.2023 09:02 Rejestr zmian
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z wycinaniem krawędzi uszkodzenia na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego w roku 2023
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  16.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  16.05.2023 09:16
Data weryfikacji:   16.05.2023 09:20
Data ostatniej zmiany:   06.06.2023 09:09 Rejestr zmian