Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

http://zdp.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zdp.klodzko.pl/
Instrukcja

Kategoria menu:

Informacje nieudostępnione w Biuletynie


Informacja publiczna nie udostępniona w BIP


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek strony zainteresowanej.

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje zgodnie z przepisami ustawy z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.)

 

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana przez pracowników prowadzących dane sprawy.

 

Korespondencję kierowaną do ZDP w Kłodzku w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej należy przesłać na adres:

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

ul. Objazdowa 20

57-300 Kłodzko

 

Korespondencję można przesłać również w formie elektronicznej na adres: sekretariat@zdp.klodzko.pl lub na nr fax: 74/868 01 90

 

Wniosek o udostępnieniu informacji publicznej do pobrania znajduje się w zakładce FORMULARZE


Data publikacji: 03.08.2016 11:17 Autor: Marlena Augustynowicz