Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

http://zdp.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zdp.klodzko.pl/
ostatnie 20 informacji

Kategoria menu:


|20|
Spis informacji publicznych (20)
Wykaz pracowników i ich kompetencje
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Biela-Stich
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  28.04.2022
Data wprowadzenia do BIP:  28.04.2022 09:05
Data weryfikacji:   20.04.2028 22:00
Data ostatniej zmiany:   26.10.2023 09:10 Rejestr zmian
Zimowe utrzymanie dróg na drogach powiatowych Powiatu Kłodzkiego w sezonie zimowym 2023/2024
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aleksandra Bulanda
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aleksandra Bulanda
Data wytworzenia informacji:  29.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  29.11.2023 11:37
Data weryfikacji:   29.11.2023 12:14
Data ostatniej zmiany:   29.11.2023 12:14 Rejestr zmian
Plan zimowego utrzymania dróg powiatowych na sezon zimowy 2023/2024
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  22.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  22.11.2023 10:03
Data weryfikacji:   22.11.2023 10:05
Data ostatniej zmiany:   28.11.2023 08:01 Rejestr zmian
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - SEZON 2023/2024
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aleksandra Bulanda
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aleksandra Bulanda
Data wytworzenia informacji:  22.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  22.11.2023 08:25
Data weryfikacji:   22.11.2023 08:28
Data ostatniej zmiany:   01.12.2023 07:39 Rejestr zmian
Zimowe utrzymanie dróg na drogach powiatowych Powiatu Kłodzkiego w sezonie 2023/2024
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  08.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  08.11.2023 10:29
Data weryfikacji:   08.11.2023 10:53
Data ostatniej zmiany:   22.11.2023 11:41 Rejestr zmian
Budowa i przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Kłodzkiego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  03.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  03.11.2023 10:49
Data weryfikacji:   03.11.2023 11:00
Data ostatniej zmiany:   01.12.2023 12:45 Rejestr zmian
Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów - projekt budowlano-wykonawczy
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  03.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  03.11.2023 10:40
Data weryfikacji:   03.11.2023 10:47
Data ostatniej zmiany:   28.11.2023 12:09 Rejestr zmian
Przebudowa drogi powiatowej nr 3232D Domaszków - Międzygórze wraz z budową ścieżki rowerowej - dokumentacja techniczna
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  03.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  03.11.2023 10:34
Data weryfikacji:   03.11.2023 10:39
Data ostatniej zmiany:   28.11.2023 13:44 Rejestr zmian
Zakup soli kamiennej drogowej wraz z dostawą na bazy Ob-wodów Drogowych nr 1 w Szczytnej, nr 2 w Bystrzycy Kłodz-kiej i nr 3 w Nowej Rudzie - zimowe utrzymanie dróg powia-towych w sezonie zimowym 2023/2024
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aleksandra Biela-Stich
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aleksandra Biela-Stich
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Biela-Stich
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aleksandra Biela-Stich
Data wytworzenia informacji:  16.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  16.10.2023 11:58
Data weryfikacji:   16.10.2023 12:05
Data ostatniej zmiany:   27.10.2023 14:03 Rejestr zmian
Hala magazynowa do przechowywania materiałów do zimowego utrzymania dróg na bazie Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  06.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  06.10.2023 08:50
Data weryfikacji:   06.10.2023 08:57
Data ostatniej zmiany:   24.10.2023 13:53 Rejestr zmian
Wycinka i pielęgnacja drzew rosnących przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  22.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  22.09.2023 08:56
Data weryfikacji:   22.09.2023 09:08
Data ostatniej zmiany:   12.10.2023 12:54 Rejestr zmian

Remont drogi powiatowej nr 3235D Długopole-Zdrój - Długopole Górne
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  13.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  13.09.2023 08:22
Data weryfikacji:   13.09.2023 08:29
Data ostatniej zmiany:   17.10.2023 13:59 Rejestr zmian
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3276D w miejscowości Poręba na długości 0,6 km
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  07.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  07.09.2023 09:36
Data weryfikacji:   07.09.2023 09:46
Data ostatniej zmiany:   25.09.2023 08:41 Rejestr zmian
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku - powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Biela-Stich
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  06.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  06.09.2023 09:45
Data weryfikacji:   06.09.2023 09:51
Data ostatniej zmiany:   15.09.2023 15:09 Rejestr zmian
Zimowe utrzymanie dróg na drogach powiatowych Powiatu Kłodzkiego w sezonie zimowym 2023/2024
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  01.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  01.09.2023 09:55
Data weryfikacji:   01.09.2023 10:06
Data ostatniej zmiany:   06.11.2023 10:54 Rejestr zmian
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. organizacyjno-kancelaryjnych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aleksandra Biela-Stich
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aleksandra Biela-Stich
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Biela-Stich
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aleksandra Biela-Stich
Data wytworzenia informacji:  07.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  07.08.2023 10:26
Data weryfikacji:   07.08.2023 10:26
Data ostatniej zmiany:   07.08.2023 10:26 Rejestr zmian
Wynik I etapu naboru na stanowisko ds. organizacyjno-kancelaryjnych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aleksandra Biela-Stich
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aleksandra Biela-Stich
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Biela-Stich
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aleksandra Biela-Stich
Data wytworzenia informacji:  02.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  02.08.2023 11:59
Data weryfikacji:   02.08.2023 11:59
Data ostatniej zmiany:   02.08.2023 11:59 Rejestr zmian
Ekspertyza techniczno-budowlana wykonanej w latach 2017 - 2018 odbudowy drogi powiatowej nr 3323D Dzikowiec - Koszyn - Bożków (...)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  28.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  28.07.2023 11:30
Data weryfikacji:   28.07.2023 11:31
Data ostatniej zmiany:   16.08.2023 12:21 Rejestr zmian
Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowice
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  27.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  27.07.2023 09:57
Data weryfikacji:   27.07.2023 10:10
Data ostatniej zmiany:   30.08.2023 09:34 Rejestr zmian
ŻELAZNO droga dojazdowa do gruntów rolnych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  27.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  27.07.2023 09:05
Data weryfikacji:   27.07.2023 09:11
Data ostatniej zmiany:   31.08.2023 10:11 Rejestr zmian