Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

http://zdp.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zdp.klodzko.pl/
ZDP Dyrekcja Zarząd Dróg Powiatowych (Kłodzko)

Kategoria menu:ZDP Dyrekcja

Zarząd Dróg Powiatowych (Kłodzko)

Opis informacji

Dane adresowe:

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Wyspiańskiego 2K

57-300 Kłodzko

tel. 74/868 01 80

e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl

elektroniczna skrzynka podawcza: /ZarzadDrogPowiatowychKlodzko/SkrytkaESP

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00


Funkcje:

mgr Maciej Bielas - Dyrektor

mgr inż. Agata Kwinta - Z-ca Dyrektora ds. administracji

mgr inż. Dariusz Krajnik - Z-ca Dyrektora ds. technicznych

mgr Patrycja Pokojewska - Główny Księgowy

mgr Aleksandra Biela - Stich - Starszy specjalista

mgr Marlena Iciek - Kierownik Działu Administracyjnego

mgr Aleksandra Bulanda – Specjalista

Joanna Dulko-Bulanda - Specjalista

mgr inż. Monika Drożdż - Kierownik Działu Zarządzania Mieniem

mgr Kinga Warchał - Starszy referent

mgr Ewelina Sawron - Referent

mgr inż. Malwina Ryś-Słoninka - Starszy specjalista

mgr Wiesława Bidowaniec - Zastępca Głównego Księgowego

mgr Kamila Ćwichuła - Starszy specjalista

mgr inż. Tadeusz Rogowski - Starszy Specjalista

inż. Sylwia Lichota - Starszy Specjalista

mgr inż. Mirosław Kaczaniuk - Inspektor


Zadania:

- patrolowanie i ocena stanu dróg

- przeglądy bieżące obiektów mostowych

- roboty interwencyjne

- interwencyjne oznakowanie zagrożeń ruchu drogowego

- nadzór nad pracami związanymi z utrzymaniem dróg

- pionowe i poziome oznakowanie dróg

- koordynacja prac zimowego utrzymania dróg

- administracyjna ochrona dróg i obiektów mostowych

- prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Koman
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Biela-Stich
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  15.07.2011
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2010 13:00
Data weryfikacji:   01.09.2023 09:11
Data ostatniej zmiany:   01.09.2023 09:11 Rejestr zmian