Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

http://zdp.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zdp.klodzko.pl/

Kategoria menu:Zamówienia publiczne do progów UE


|9|
Spis informacji publicznych (9)
Przebudowa drogi powiatowej nr 3321D Nowa Ruda - Dzikowiec - dokumentacja techniczna
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aleksandra Bulanda
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aleksandra Bulanda
Data wytworzenia informacji:  21.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  21.02.2024 11:25
Data weryfikacji:   21.02.2024 11:25
Data ostatniej zmiany:   21.02.2024 11:25 Rejestr zmian
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3226D Wojbórz - Ścinawica - dokumentacja techniczna
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aleksandra Bulanda
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aleksandra Bulanda
Data wytworzenia informacji:  21.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  21.02.2024 11:14
Data weryfikacji:   21.02.2024 11:14
Data ostatniej zmiany:   21.02.2024 11:14 Rejestr zmian
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z wycinaniem krawędzi uszkodzenia na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego w roku 2024
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aleksandra Bulanda
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aleksandra Bulanda
Data wytworzenia informacji:  19.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  19.02.2024 12:53
Data weryfikacji:   19.02.2024 12:53
Data ostatniej zmiany:   19.02.2024 12:53 Rejestr zmian
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco bez wycinania krawędzi uszkodzenia na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego w roku 2024
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aleksandra Bulanda
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aleksandra Bulanda
Data wytworzenia informacji:  19.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  19.02.2024 10:20
Data weryfikacji:   19.02.2024 10:20
Data ostatniej zmiany:   19.02.2024 10:20 Rejestr zmian
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów - Dańczów
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aleksandra Bulanda
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aleksandra Bulanda
Data wytworzenia informacji:  16.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  16.02.2024 10:07
Data weryfikacji:   16.02.2024 10:07
Data ostatniej zmiany:   16.02.2024 10:14 Rejestr zmian
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3291D ul. Pułaskiego w Polanicy - Zdroju
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aleksandra Bulanda
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aleksandra Bulanda
Data wytworzenia informacji:  14.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  14.02.2024 09:55
Data weryfikacji:   14.02.2024 10:40
Data ostatniej zmiany:   16.02.2024 10:13 Rejestr zmian
Zimowe utrzymanie dróg na drogach powiatowych Powiatu Kłodzkiego w sezonie zimowym 2023/2024
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aleksandra Bulanda
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aleksandra Bulanda
Data wytworzenia informacji:  29.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  29.11.2023 11:37
Data weryfikacji:   29.11.2023 12:14
Data ostatniej zmiany:   08.12.2023 09:33 Rejestr zmian
Zakup soli kamiennej drogowej wraz z dostawą na bazy Ob-wodów Drogowych nr 1 w Szczytnej, nr 2 w Bystrzycy Kłodz-kiej i nr 3 w Nowej Rudzie - zimowe utrzymanie dróg powia-towych w sezonie zimowym 2023/2024
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aleksandra Biela-Stich
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aleksandra Biela-Stich
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Biela-Stich
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aleksandra Biela-Stich
Data wytworzenia informacji:  16.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  16.10.2023 11:58
Data weryfikacji:   16.10.2023 12:05
Data ostatniej zmiany:   27.10.2023 14:03 Rejestr zmian
Wycinka i pielęgnacja drzew rosnących przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  22.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  22.09.2023 08:56
Data weryfikacji:   22.09.2023 09:08
Data ostatniej zmiany:   12.10.2023 12:54 Rejestr zmian