Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

http://zdp.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zdp.klodzko.pl/

Kategoria menu:Zamówienia do 130.000 PLN NETTO


|42|
Spis informacji publicznych (42)
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku - powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Biela-Stich
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  06.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  06.09.2023 09:45
Data weryfikacji:   06.09.2023 09:51
Data ostatniej zmiany:   15.09.2023 15:09 Rejestr zmian
Ekspertyza techniczno-budowlana wykonanej w latach 2017 - 2018 odbudowy drogi powiatowej nr 3323D Dzikowiec - Koszyn - Bożków (...)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  28.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  28.07.2023 11:30
Data weryfikacji:   28.07.2023 11:31
Data ostatniej zmiany:   16.08.2023 12:21 Rejestr zmian
Odświeżenie oznakowania poziomego na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  28.04.2023
Data wprowadzenia do BIP:  28.04.2023 08:53
Data weryfikacji:   28.04.2023 08:55
Data ostatniej zmiany:   11.05.2023 11:50 Rejestr zmian
Remont przełomu drogi powiatowej nr 3324D ul. Bożkowska w miejscowości Słupiec
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  15.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  15.11.2022 09:52
Data weryfikacji:   15.11.2022 09:55
Data ostatniej zmiany:   21.02.2023 10:21 Rejestr zmian
Montaż zasłon przeciwśnieżnych przy drogach powiatowych na terenie Obwodów Drogowych: nr 1 w Szczytnej, nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej i nr 3 w Nowej Rudzie w ilości do 10 170 mb - sezon zimowy 2022/2023
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  03.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  03.11.2022 09:11
Data weryfikacji:   03.11.2022 09:15
Data ostatniej zmiany:   21.02.2023 10:21 Rejestr zmian
Remont przełomu drogi powiatowej nr 3324D ul. Bożkowska w miejscowości Słupiec
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  03.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  03.11.2022 08:57
Data weryfikacji:   03.11.2022 09:02
Data ostatniej zmiany:   21.02.2023 10:21 Rejestr zmian
Projekt budowlany termomodernizacji wraz z audytem energetycznym budynku administracyjnego Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie - II ZAPYTANIE
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  28.10.2022
Data wprowadzenia do BIP:  28.10.2022 08:57
Data weryfikacji:   28.10.2022 09:00
Data ostatniej zmiany:   21.02.2023 10:22 Rejestr zmian
Montaż poręczy ochronnych w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  26.10.2022
Data wprowadzenia do BIP:  26.10.2022 08:27
Data weryfikacji:   26.10.2022 08:29
Data ostatniej zmiany:   21.02.2023 10:22 Rejestr zmian
Remont poręczy na mostach w ciągu drogi powiatowej nr 3301D w Dusznikach-Zdroju
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  24.10.2022
Data wprowadzenia do BIP:  24.10.2022 10:45
Data weryfikacji:   24.10.2022 10:48
Data ostatniej zmiany:   21.02.2023 10:22 Rejestr zmian
Remont balustrady szczeblinkowej na długości 180 mb - ul. Podgrodzie w Kłodzku - II etap
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  24.10.2022
Data wprowadzenia do BIP:  24.10.2022 10:41
Data weryfikacji:   24.10.2022 10:44
Data ostatniej zmiany:   21.02.2023 10:22 Rejestr zmian
Poszerzenie łuku wewnętrznego drogi powiatowej nr 3294D w miejscowości Lewin Kłodzki
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  21.10.2022
Data wprowadzenia do BIP:  21.10.2022 10:56
Data weryfikacji:   21.10.2022 10:59
Data ostatniej zmiany:   21.02.2023 10:22 Rejestr zmian
Projekt budowlany termomodernizacji wraz z audytem energetycznym budynku administracyjnego Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  05.10.2022
Data wprowadzenia do BIP:  05.10.2022 11:10
Data weryfikacji:   05.10.2022 11:12
Data ostatniej zmiany:   21.02.2023 10:22 Rejestr zmian
Odbudowa uszkodzonej bariery ochronnej pry drodze powiatowej nr 3312D ul. Radkowska w Nowej Rudzie - Słupcu
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  29.09.2022
Data wprowadzenia do BIP:  29.09.2022 07:19
Data weryfikacji:   29.09.2022 07:23
Data ostatniej zmiany:   21.02.2023 10:23 Rejestr zmian
Sporządzenie projektów podziałów działek ewidencyjnych oraz ustalenie granic działek zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych i sporządzenie mapy do celów prawnych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  27.09.2022
Data wprowadzenia do BIP:  27.09.2022 12:03
Data weryfikacji:   27.09.2022 12:04
Data ostatniej zmiany:   21.02.2023 10:23 Rejestr zmian
Wycinka drzew rosnących przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  03.08.2022
Data wprowadzenia do BIP:  03.08.2022 08:33
Data weryfikacji:   03.08.2022 08:49
Data ostatniej zmiany:   21.02.2023 10:23 Rejestr zmian
Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco bez wycinania krawędzi uszkodzenia na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego w roku 2022
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  28.07.2022
Data wprowadzenia do BIP:  28.07.2022 13:18
Data weryfikacji:   28.07.2022 13:21
Data ostatniej zmiany:   21.02.2023 10:24 Rejestr zmian
Odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego w roku 2022
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  08.07.2022
Data wprowadzenia do BIP:  08.07.2022 10:52
Data weryfikacji:   08.07.2022 10:56
Data ostatniej zmiany:   21.02.2023 10:24 Rejestr zmian
Prace geodezyjne związane z wykonaniem podziałów działek zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych powiatu kłodzkiego na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej i Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  05.07.2022
Data wprowadzenia do BIP:  05.07.2022 10:44
Data weryfikacji:   05.07.2022 10:47
Data ostatniej zmiany:   21.02.2023 10:24 Rejestr zmian
Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco bez wycinania krawędzi uszkodzenia na drogach powiatowych Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aleksandra Bulanda
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aleksandra Bulanda
Data wytworzenia informacji:  14.06.2022
Data wprowadzenia do BIP:  14.06.2022 09:34
Data weryfikacji:   14.06.2022 09:36
Data ostatniej zmiany:   21.02.2023 10:24 Rejestr zmian
Remont nawierzchni jezdni w miejscowości Szczytna w ciągu drogi powiatowej nr 3240D, km 0 plus 186 - 0 plus 301 - III ZAPYTANIE
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aleksandra Bulanda
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aleksandra Bulanda
Data wytworzenia informacji:  02.06.2022
Data wprowadzenia do BIP:  02.06.2022 11:32
Data weryfikacji:   02.06.2022 11:36
Data ostatniej zmiany:   21.02.2023 10:24 Rejestr zmian
Remont skrzydełka od strony wody dolnej, brzeg lewostronny obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3255D w miejscowości Kamienica, km 2 plus 789 - II ZAPYTANIE
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aleksandra Bulanda
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aleksandra Bulanda
Data wytworzenia informacji:  30.05.2022
Data wprowadzenia do BIP:  30.05.2022 08:41
Data weryfikacji:   30.05.2022 08:43
Data ostatniej zmiany:   21.02.2023 10:24 Rejestr zmian
Remont muru oporowego wraz z naprawą barieroporęczy typu sztywnego w ciągu drogi powiatowej 3312D w miejscowości Dzikowiec, km 3 plus 690
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aleksandra Bulanda
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aleksandra Bulanda
Data wytworzenia informacji:  30.05.2022
Data wprowadzenia do BIP:  30.05.2022 08:38
Data weryfikacji:   30.05.2022 08:39
Data ostatniej zmiany:   21.02.2023 10:25 Rejestr zmian
Remont obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3329D w miejscowości Raszków, km 4 plus 120 oraz remont balustrady przepustu w km 3 plus 775
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aleksandra Bulanda
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aleksandra Bulanda
Data wytworzenia informacji:  25.05.2022
Data wprowadzenia do BIP:  25.05.2022 14:07
Data weryfikacji:   25.05.2022 14:09
Data ostatniej zmiany:   21.02.2023 10:25 Rejestr zmian
Remont barier ochronnych w ciągu drogi powiatowej nr 3314D, km 0 plus 948 w miejscowości Jugów
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aleksandra Bulanda
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aleksandra Bulanda
Data wytworzenia informacji:  25.05.2022
Data wprowadzenia do BIP:  25.05.2022 13:55
Data weryfikacji:   25.05.2022 13:57
Data ostatniej zmiany:   21.02.2023 10:25 Rejestr zmian
Zakup tarcz znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aleksandra Bulanda
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aleksandra Bulanda
Data wytworzenia informacji:  19.05.2022
Data wprowadzenia do BIP:  19.05.2022 11:29
Data weryfikacji:   19.05.2022 11:35
Data ostatniej zmiany:   21.02.2023 10:25 Rejestr zmian
Remont nawierzchni jezdni w miejscowości Szczytna w ciągu drogi powiatowej nr 3240D, km 0 plus 186 - 0 plus 301 - II ZAPYTANIE
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aleksandra Bulanda
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aleksandra Bulanda
Data wytworzenia informacji:  18.05.2022
Data wprowadzenia do BIP:  18.05.2022 10:07
Data weryfikacji:   18.05.2022 10:09
Data ostatniej zmiany:   21.02.2023 10:25 Rejestr zmian
Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3229D w miejscowości Stary Gierałtów, km 6 plus 190
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aleksandra Bulanda
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aleksandra Bulanda
Data wytworzenia informacji:  17.05.2022
Data wprowadzenia do BIP:  17.05.2022 11:55
Data weryfikacji:   17.05.2022 11:58
Data ostatniej zmiany:   21.02.2023 10:26 Rejestr zmian
Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3229D w miejscowości Stary Gierałtów, km 5 plus 725
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aleksandra Bulanda
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aleksandra Bulanda
Data wytworzenia informacji:  11.05.2022
Data wprowadzenia do BIP:  11.05.2022 09:25
Data weryfikacji:   11.05.2022 09:29
Data ostatniej zmiany:   21.02.2023 10:26 Rejestr zmian
Remont skrzydełka od strony wody dolnej, brzeg lewostronny obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3255D w miejscowości Kamienica, km 2 plus 789
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aleksandra Bulanda
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aleksandra Bulanda
Data wytworzenia informacji:  11.05.2022
Data wprowadzenia do BIP:  11.05.2022 09:16
Data weryfikacji:   11.05.2022 09:19
Data ostatniej zmiany:   21.02.2023 10:26 Rejestr zmian
Remont nawierzchni jezdni w miejscowości Szczytna w ciągu drogi powiatowej nr 3240D, km 0 plus 186 - 0 plus 301
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aleksandra Bulanda
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aleksandra Bulanda
Data wytworzenia informacji:  05.05.2022
Data wprowadzenia do BIP:  05.05.2022 13:15
Data weryfikacji:   05.05.2022 13:19
Data ostatniej zmiany:   21.02.2023 10:27 Rejestr zmian
Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku, km 10 plus 406 - dokumentacja techniczna
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aleksandra Bulanda
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aleksandra Bulanda
Data wytworzenia informacji:  08.03.2022
Data wprowadzenia do BIP:  08.03.2022 09:59
Data weryfikacji:   08.03.2022 10:05
Data ostatniej zmiany:   21.02.2023 10:27 Rejestr zmian
Dostawa tarcz znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aleksandra Bulanda
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aleksandra Bulanda
Data wytworzenia informacji:  13.01.2022
Data wprowadzenia do BIP:  13.01.2022 11:00
Data weryfikacji:   13.01.2022 11:05
Data ostatniej zmiany:   21.02.2023 10:23 Rejestr zmian
Remont muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3338D w miejscowości Świerki, km 0 plus 040
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aleksandra Bulanda
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aleksandra Bulanda
Data wytworzenia informacji:  10.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.09.2021 08:41
Data weryfikacji:   10.09.2021 08:44
Data ostatniej zmiany:   21.02.2023 10:27 Rejestr zmian
Przebudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice - dokumentacja techniczna - II ZAPYTANIE
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aleksandra Bulanda
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aleksandra Bulanda
Data wytworzenia informacji:  11.08.2021
Data wprowadzenia do BIP:  11.08.2021 09:59
Data weryfikacji:   11.08.2021 10:05
Data ostatniej zmiany:   21.02.2023 10:26 Rejestr zmian
Przebudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice - dokumentacja techniczna
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  28.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  28.07.2021 09:42
Data weryfikacji:   28.07.2021 09:46
Data ostatniej zmiany:   10.08.2021 08:37 Rejestr zmian
Odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego w roku 2021
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  14.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  14.07.2021 08:52
Data weryfikacji:   14.07.2021 08:56
Data ostatniej zmiany:   26.07.2021 09:49 Rejestr zmian
Wykonanie map do celów projektowych dróg powiatowych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  01.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  01.07.2021 08:23
Data weryfikacji:   14.07.2021 08:58
Data ostatniej zmiany:   23.07.2021 09:44 Rejestr zmian
Prace geodezyjne związane z wykonaniem map sytuacyjnych do celów prawnych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  24.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  24.06.2021 08:37
Data weryfikacji:   14.07.2021 08:57
Data ostatniej zmiany:   14.07.2021 08:57 Rejestr zmian
Prace geodezyjne związane z wykonaniem podziałów działek zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych powiatu kłodzkiego na Obwodach Drogowych nr 1 w Szczytnej, nr 2 w Bystrzycy Kłodzkie i nr 3 w Nowej Rudzie
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  16.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  16.06.2021 08:52
Data weryfikacji:   14.07.2021 08:59
Data ostatniej zmiany:   14.07.2021 08:59 Rejestr zmian
Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno - dokumentacja techniczna
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  10.05.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.05.2021 09:07
Data weryfikacji:   14.07.2021 08:57
Data ostatniej zmiany:   14.07.2021 08:57 Rejestr zmian
Prace remontowe wyposażenia dróg powiatowych powiatu kłodzkiego (bariery ochronne, poręcze, balustrady)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  26.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  26.03.2021 09:46
Data weryfikacji:   14.07.2021 08:57
Data ostatniej zmiany:   14.07.2021 08:57 Rejestr zmian
Dostawa tarcz znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2021
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  10.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.03.2021 07:12
Data weryfikacji:   14.07.2021 08:59
Data ostatniej zmiany:   14.07.2021 08:59 Rejestr zmian