Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

http://zdp.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zdp.klodzko.pl/
Zamówienia publiczne Zamówienia do 130.000 PLN NETTO Ekspertyza techniczno-budowlana wykonanej w latach 2017 - 2018 odbudowy drogi powiatowej nr 3323D Dzikowiec - Koszyn - Bożków (...)

Kategoria menu:Zamówienia do 130.000 PLN NETTO

Ekspertyza techniczno-budowlana wykonanej w latach 2017 - 2018 odbudowy drogi powiatowej nr 3323D Dzikowiec - Koszyn - Bożków (...)

Treść informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zadnia pn.: "Ekspertyza techniczno-budowlana  wykonanej w latach 2017 - 2018 odbudowy drogi powiatowej nr 3323D Dzikowiec - Koszyn - Bożków, km 4+356 - 5+722 tj.  od skrzyżowania z drogą wojewódzką  nr 381 Kłodzko - Wałbrzych do skrzyżowania z droga powiatową nr 3324D Nowa Ruda-Słupiec -Bożków - Gorzuchów" postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) - zamówienie do 130.000 PLN NETTO.

Pliki powiązane z informacją

Informacja powiązana z wydziałem:   Zarząd Dróg Powiatowych (Kłodzko)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  28.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  28.07.2023 11:30
Data weryfikacji:   28.07.2023 11:31
Data ostatniej zmiany:   16.08.2023 12:21 Rejestr zmian