Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

http://zdp.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zdp.klodzko.pl/
Koordynator ds. Dostępności w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku Koordynator ds. Dostępności w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku

Kategoria menu:Koordynator ds. Dostępności w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku

Koordynator ds. Dostępności w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku

Treść informacji

Informujemy, że Zarządzeniem nr 12/2020 z dn. 29.09.2020 r. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku, wyznaczył Panią Joannę Dulko-Bulandę do pełnienia funkcji Koordynatora ds. dostępności w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku.

 

Zadania koordynatora ds. dostępności:

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

- wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku;

- przygotowanie i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku;

- monitorowaniem działalności podejmowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności: Joanna Dulko-Bulanda

adres do korespondencji: ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko

telefon: 74/868 01 80

e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl

Informacja powiązana z wydziałem:   Zarząd Dróg Powiatowych (Kłodzko)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Iciek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  28.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  28.12.2021 10:49
Data weryfikacji:   28.12.2021 10:50
Data ostatniej zmiany:   28.12.2021 10:50 Rejestr zmian