Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

http://zdp.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zdp.klodzko.pl/
Zamówienia publiczne Plan postępowań o udzielenie zamówień PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROK 2021

Kategoria menu:Plan postępowań o udzielenie zamówień

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROK 2021

Treść informacji

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jaki przewiduje przeprowadzić w 2021 r.

Informacja powiązana z wydziałem:   Zarząd Dróg Powiatowych (Kłodzko)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Iciek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Iciek
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Bulanda
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Iciek
Data wytworzenia informacji:  27.01.2021
Data wprowadzenia do BIP:  27.01.2021 11:15
Data weryfikacji:   27.01.2021 11:16
Data ostatniej zmiany:   05.11.2021 11:16 Rejestr zmian