Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

http://zdp.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zdp.klodzko.pl/
Archiwum Zakładowe Archiwum Zakładowe

Kategoria menu:Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

Treść informacji

Zakres działania i funkcjonowania archiwum zakładowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67).

 

 

Wydanie dokumentów z archiwum zakładowego w Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku następuje wyłącznie na pisemny wniosek strony zainteresowanej.
Informacja powiązana z wydziałem:   Zarząd Dróg Powiatowych (Kłodzko)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Augustynowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Augustynowicz
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Augustynowicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Augustynowicz
Data wytworzenia informacji:  04.08.2016
Data wprowadzenia do BIP:  04.08.2016 08:08
Data weryfikacji:   04.08.2016 08:08
Data ostatniej zmiany:   04.08.2016 08:08 Rejestr zmian