Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

http://zdp.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zdp.klodzko.pl/
Załatwianie spraw ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO

Kategoria menu:Załatwianie spraw

ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO

Treść informacji

Zajęcie pasa drogowego związane z umieszczeniem urządzeń obcych w pasie drogowym

 

Warunkiem uzyskania decyzji na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej jest dostarczenie wypełnionego wniosku zawierającego :

 • imię i nazwisko oraz adres osoby lub firmy występującej o zajecie pasa drogowego
 • imię i nazwisko oraz adres osoby lub firmy będącej inwestorem (jeśli zajmujący posiada pełnomocnictwo inwestora)
 • cel zajęcia pasa drogowego,
 • lokalizację robót,
 • planowany okres zajęcia pasa (łącznie z odtworzeniem pasa drogowego),
 • powierzchnię oraz rodzaj zajętego pasa (pas zieleni, pobocze, jezdnia do 20% pow., jezdnia od 20% do 50% pow.
 • harmonogram robót (jeśli prace wykonywane są etapami),
 • średnicę oraz długość urządzeń
 • numer decyzji uzgadniającej lokalizację projektowanych urządzeń wydanej przez tut. zarząd,
 • dane kierownika robót odpowiedzialnego za przebieg robót,
 • projekt tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzonej przez komisję ds. zarządzania ruchem na drogach gminnych i powiatowych, na czas wykonywania robót (jeśli wykonywane prace w pasie drogowym będą utrudniały ruch),
 • pełnomocnictwo inwestora

 

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej naliczane są na podstawie Uchwały nr I/2/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dn. 29.01.2020 r.

Informacja powiązana z wydziałem:   Zarząd Dróg Powiatowych (Kłodzko)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Augustynowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Augustynowicz
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Augustynowicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Augustynowicz
Data wytworzenia informacji:  03.08.2016
Data wprowadzenia do BIP:  03.08.2016 14:07
Data weryfikacji:   18.06.2020 08:28
Data ostatniej zmiany:   18.06.2020 08:29 Rejestr zmian