Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

http://zdp.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zdp.klodzko.pl/
Struktura własnościowa Struktura własnościowa

Kategoria menu:Struktura własnościowa

Struktura własnościowa

Treść informacji

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku jest samorządową jednostką organizacyjną Powiatu Kłodzkiego powołana w celu wykonywania zadań publicznych zarządcy dróg powiatowych położonych na terenie powiatu kłodzkiego.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku jest jednostka budżetową w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz 885 z późn. zm) i nie posiada osobowości prawnej.

 

Koszty działalności jednostki w całości finansowane sa z budżetu powiatu kłodzkiego.

Informacja powiązana z wydziałem:   Zarząd Dróg Powiatowych (Kłodzko)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Augustynowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Augustynowicz
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Augustynowicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Augustynowicz
Data wytworzenia informacji:  03.08.2016
Data wprowadzenia do BIP:  03.08.2016 12:15
Data weryfikacji:   03.08.2016 12:16
Data ostatniej zmiany:   03.08.2016 12:16 Rejestr zmian