Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

http://zdp.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zdp.klodzko.pl/
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku

Kategoria menu:Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku

Treść informacji

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku jest kontrolowany m.in. przez:

- Starostę Powiatu Kłodzkiego,

- Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Kłodzkiego,

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych

- Państwową Inspekcję Pracy,

- Archiwum Państwowe we Wrocławiu,

- Dolnośląski Urząd Wojewódzki,

- Najwyższą Izbę Kontroli,

- itp.

Na terenie jednostki nadzór sprawuje Dyrektor.

Prowadzona jest książka kontroli oraz rejestr zarządzeń i decyzji Dyrektora ZDP.

Protokoły pokontrolne oraz informacje o wykonaniu zaleceń organów prowadzących kontrolę zewnętrzną przechowuje się w aktach ZDP.

Informacja powiązana z wydziałem:   Zarząd Dróg Powiatowych (Kłodzko)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Augustynowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Koman
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Augustynowicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Stanisław Sijka
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2010 13:00
Data weryfikacji:   11.08.2016 11:33
Data ostatniej zmiany:   11.08.2016 11:33 Rejestr zmian