Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

http://zdp.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zdp.klodzko.pl/
Status prawny Tryb działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku

Kategoria menu:Status prawny

Tryb działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku

Treść informacji

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku zwany dalej „Zarządem Dróg” został utworzony na podstawie : - ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną [ tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 133 poz. 872 ], - rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie dostosowania organizacji dyrekcji okręgowych dróg publicznych oraz będących ich częściami zarządów drogowych i drogowej służby liniowej do organizacji administracji publicznej określonej przepisami o reformie administracji publicznej [ Dz. U. z 1998 r. nr 156 poz. 1027 ], - uchwały nr 7/II/99 z dnia 7 stycznia 1999 r. Rady Powiatu Kłodzkiego.

2. Bieżący nadzór nad działalnością Zarządu Dróg sprawuje Starosta.

3. Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku działa jako jednostka budżetowa.

Pliki powiązane z informacją

Informacja powiązana z wydziałem:   Zarząd Dróg Powiatowych (Kłodzko)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Koman
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Koman
Autor ostatniej poprawki:   Aleksandra Biela-Stich
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Koman
Data wytworzenia informacji:  07.02.2011
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2010 13:00
Data weryfikacji:   07.03.2011 12:37
Data ostatniej zmiany:   03.07.2023 14:31 Rejestr zmian