Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Powiat Kłodzki

Strona internetowa instytucji: http://zdp.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO

Zajęcie pasa drogowego związane z umieszczeniem urządzeń obcych w pasie drogowym

 

Warunkiem uzyskania decyzji na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej jest dostarczenie wypełnionego wniosku zawierającego :

 • imię i nazwisko oraz adres osoby lub firmy występującej o zajecie pasa drogowego
 • imię i nazwisko oraz adres osoby lub firmy będącej inwestorem (jeśli zajmujący posiada pełnomocnictwo inwestora)
 • cel zajęcia pasa drogowego,
 • lokalizację robót,
 • planowany okres zajęcia pasa (łącznie z odtworzeniem pasa drogowego),
 • powierzchnię oraz rodzaj zajętego pasa (pas zieleni, pobocze, jezdnia do 20% pow., jezdnia od 20% do 50% pow.
 • harmonogram robót (jeśli prace wykonywane są etapami),
 • średnicę oraz długość urządzeń
 • numer decyzji uzgadniającej lokalizację projektowanych urządzeń wydanej przez tut. zarząd,
 • dane kierownika robót odpowiedzialnego za przebieg robót,
 • projekt tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzonej przez komisję ds. zarządzania ruchem na drogach gminnych i powiatowych, na czas wykonywania robót (jeśli wykonywane prace w pasie drogowym będą utrudniały ruch),
 • pełnomocnictwo inwestora

 

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej naliczane są na podstawie Uchwały nr II/20/2015 Rady Powiatu Kłodzkiego z dn. 25 marca 2015 r.

 

Stawki za umieszczenie 1 m2 urządzenia w pasie drogowym:

 

1.

w terenie zabudowanym

40,00 zł

2.

poza terenem zabudowanym

15,00 zł

3.

na obiekcie inżynierskim

200,00 zł

 

Stawki za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych za każdy dzień zajęcia:

 

1.

jezdni do 20% szerokości

3,00 zł

2.

jezdni, powierzchnia od 20% do 50% szerokości 

5,00 zł

3.

jezdni, powierzchnia od 50% do całkowitego zajęcia

8,00 zł

4.

chodnika, placów, zatok postojowych i autobusowych,

ścieżek rowerowych i ciągów pieszych

3,00 zł

5.

pobocza

2,00 zł

 

Zajęcie pasa drogowego związanego z budową lub utwardzeniem zjazdu

 

Warunkiem uzyskania decyzji na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej związanego z budową lub utwardzeniem istniejącego zjazdu jest dostarczenie wypełnionego wniosku zawierającego :

 • imię i nazwisko, telefon oraz adres inwestora
 • imię i nazwisko, telefon oraz adres wykonawcy
 • cel zajęcia pasa drogowego,
 • lokalizację robót,
 • planowany okres zajęcia pasa (łącznie z odtworzeniem pasa drogowego),
 • powierzchnię oraz rodzaj zajętego pasa (pas zieleni, pobocze, jezdnia do 20% pow., jezdnia od 20% do 50% pow.
 • dane kierownika robót odpowiedzialnego za przebieg robót,

 

Do wniosku zgodnie z § 1 pkt 3, 5 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. nr 140, poz. 1481) należy załączyć:

 

 • plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia z podaniem jego wymiarów w skali 1:500,
 • ksero decyzji ZDP Kłodzko uzgadniającej lokalizację zjazdu w pasie drogowym,
 • ksero pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,
 • harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Zarząd Dróg Powiatowych (Kłodzko)

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
 • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
 • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marlena Augustynowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marlena Augustynowicz
Autor ostatniej poprawki:   Marlena Augustynowicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marlena Augustynowicz
ilość wyświetleń:   3533
data wytworzenia informacji:  03.08.2016
data wprowadzenia do BIP:  03.08.2016 14:07
data weryfikacji:   03.08.2016 14:12
data ostatniej zmiany:   03.08.2016 14:12 Rejestr zmian